melabur dengan pulangan dijamin dengan kelab pelabur Brownland

Kelab Pelabur Brownland adalah kumpulan pelabur hartanah zaman baru. Matlamat kami adalah untuk menyediakan penyelesaian kewangan dengan transaksi bercagar melalui aset hartanah. Kami menyediakan kadar faedah yang adil dan fleksibel untuk mencapai penyelesaian seri menang kepada pihak pemilik harta dan pelabur.

Untuk memastikan nilai Kelab kita konsisten, kami tidak akan membeli apa-apa hartanah tanpa sebarang tapisan sebab hartanah yang berpotensi tidak mudah dicari. Pastikan anda terima notifikasi kami dan semasa sebaik sahaja kami mengenal pasti peluang pelaburan, anda akan menjadi yang pertama tahu.

Acara Kelab Pelabur

Sign up as an investor now

Apakah selera pelaburan anda?

Apa nama anda?

Apakah alamat e-mel anda?

Apakah nombor telefon anda?